JM CIECHANÓW - inspekcje TV kanalizacji, monitoring kanalizacji, kamerowanie kanałów - Strona główna

Chrzanówek, ul.Dębowa 2b
06-406 Opinogóra Górna

Dariusz Machowski
kom. 608 098 950

Kontakt:

Biuro Projektów JM, Dariusz Machowski
Chrzanówek, ul. Dębowa 2b
06-406 Opinogóra Górna

 

Dariusz Machowski

tel. kom. 608 098 950

 

 Nasze usługi:

- Inspekcja TV kanalizacji

- Nadzory inwestorskie (branża sanitarna)

- Projektowanie (branża sanitarna)

 

Wymagania dotyczące wykonania inspekcji TV:

 

 1. Po zakończeniu montażu rur sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasypaniu wykopów należy wykonać monitoring TV w celu oceny stanu technicznego wbudowanych rur i  złączy wewnątrz kanału. Monitoring należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610; 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
   
 2. Przed obiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (lub wcześniej np. przed wykonaniem warstw drogowych, lub w miarę postępu robót) niezbędne jest wykonanie badań i oceny stanu technicznego wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Podstawowym badaniem pozwalającym na jednoznaczną ocenę stanu technicznego kanałów jest monitoring TV na podstawie, którego wykonawca inspekcji powinien sporządzić raporty z inspekcji TV badanych kanałów zawierające:
   • pomiar odległości i spadku
   • wykres zaistniałych zdarzeń
   • profil rzeczywistego dna kanału przedstawiony na wykresie
   • profil spadków chwilowych

Inspekcję TV należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Nie wszystkie firmy oferujące inspekcję TV posiadają w ofercie kamery umożliwiające wykonanie badań o w/w zakresie. Sam przejazd kamerą pozwalający na obejrzenie kanału nie jest równoznaczny z wykonaniem badania i określeniem jego stanu technicznego. Dodatkowo do w/w raportów z inspekcji TV opracowujemy plan sytuacyjny pozwalający na dobre odczytanie zakresu wykonanej inspekcji.

Inspekcję TV należy wykonać zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej.

2023 © Biuro Projektów JM. All Rights Reserved.