JM CIECHANÓW - inspekcje TV kanalizacji, monitoring kanalizacji, kamerowanie kanałów - Inspekcja TV kanalizacji

Chrzanówek, ul.Dębowa 2b
06-406 Opinogóra Górna

Dariusz Machowski
kom. 608 098 950

Inspekcja TV kanalizacji

Inspekcja TV kanałów sanitarnych, deszczowych, wodociągowych (i innych) zapewnia kontrolę w zakresie:

 • pomiaru spadków badanych kanałów
 • jakości połączeń rur
 • uszkodzeń kanałów (lokalizacja pęknięć, deformacji itp.)
 • lokalizacji rozgałęzień
 • lokalizacji nielegalnych podłączeń (wcinek)
 • infiltracji wód gruntowych
 • stanu czystości badanych kanałów.

Oferujemy wykonanie profesjonalnego monitoringu:

 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • innych kanałów rurowych (sieci ciepłownicze, wodociągowe itp.)
 • poziomów wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych
 • murowanych kanałów wentylacyjnych

 


Inspekcję TV wykonujemy nowoczesną zdalnie sterowaną kolorową kamerą produkcji polskiej typu "ALFA 01/MDAL2006",
posiadającą obrotową głowicę, mierzącą spadek kanału, z możliwością rejestracji inspekcji na płytach DVD.
Kamera zabudowana jest na samochodzie Fiat Ducato.
Raport z inspekcji opracowywany jest w oparciu o polski program typu "MoleCam V2,0".


Zleceniodawca jako efekt naszej pracy otrzymuje:

 • raport w formie elektronicznej z wykonanej inspekcji TV zarejestrowany na płycie DVD,
 • raport w formie "papierowej" z wykonanej inspekcji TV zawierający oznaczenie i pomiar długości badanych odcinków kanałów, profile podłużne, schemat przedstawiający zarejestrowane zdarzenia (np. zlokalizowane uszkodzenia, zanieczyszczenia, przeciwspadki itp.), wykres chwilowych spadków oraz zdjęcia ważniejszych zdarzeń.


Podstawowe parametry techniczne kamery:

 • zakres monitorowanych sieci: od 150 do 800
 • długość kabla: 200m
 • oświetlenie: pierścień wysokowydajnych białych diod LED +
 • reflektory halogenowe 2*20W
 • obrót osi poziomej: 360°
 • obrót osi pionowej: ±135°
 • głębia ostrości zdalnie sterowana
 • szczelność IP68

 

Do kontroli poziomów wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w zakresie średnic od 75 do 250 i murowanych kanałów wentylacyjnych stosujemy ręczny zestaw przenośny typu "OPTOMAX ICC-LT" z możliwością nagrania inspekcji na płycie DVD.

W interpretacji rejestrowanych podczas inspekcji TV zdarzeń pomocne nam są wiedza i doświadczenie z zakresu projektowania, eksploatacji, przygotowania oraz realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie na podstawie zakresu i rodzaju robót przewidzianych do realizacji.
W przypadku pytań dotyczących zakresu oferowanych usług pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

PONIŻEJ WYBRANE PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH INSPEKCJI TV

 

                
Wykres kanału PVC 200 ułożonego bardzo dobrze zgodnie ze sztuką budowlaną - (powiększ)   Obraz wnętrza kanału PVC 200 ułożonego zgodnie ze sztuką budowlaną - rura jest czysta bez zalegających nieczystości i podtopień, kwalifikuje się do odbioru i eksploatacji

 
Wykres kanału PP200 ułożonego źle w przeciwspadkach z licznymi "syfonami" - (powiększ)

  Podtopienie wynikające ze złego ułożenia kanału w przeciwspadkach tworzących syfon

 
Wykres kanału Wipro 300 ułożonego bardzo dobrze zgodnie ze sztuką budowlaną - (powiększ)

  Obraz pękniętego kielicha mimo dobrze ułożonego kanału - wada materiałowa rury


 
Obraz wnętrza kanału PVC 200 - wysunięta uszczelka z połączenia kielichowego rury.


  Infiltracja wody do kanału poprzez nieszczelne połączenie kielichowe - wystające uszczelnienie.


 
Pęknięcie wzdłużne i punktowy ubytek rury - uszkodzenie mechaniczne przy zasypce rur.


  Pęknięcie wzdłużne i infiltracja wód gruntowych do kanału poprzez uszkodzoną rurę.


 
Uszkodzenie rury w złączu kielichowym


  Deformacja rury - wynik niewłaściwej zasypki


 
Trawa w kanale przed odbiorem - już rośnie


  Istniejąca sieć wodociągowa PVC 160 wcięta w nowo ułożony kanał sanitarny PVC 200


 
To nie elektrokardiogram - tak wygląda profil odzwierciedlający rzeczywiste ułożenie kanału sanitarnego - (powiększ)


  Kamień w kanale sanitarnym PVC 200


 
Zmiana materiału pod jedną z dróg


 

Brudny kanał - stan po wybudowaniu a przed przekazaniem do eksploatacji


WYKONANIE INSPEKCJI TV MA WPŁYW NA:

 • Ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • Lepsza jakość techniczna odbieranych kanałów
 • Ochronę środowiska

2023 © Biuro Projektów JM. All Rights Reserved.